Reizen met kinderen

Bij een reis binnen het Schengengebied is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel. De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Mogelijk is er dan sprake van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Voor alle informatie over reizen met kinderen naar het buitenland, klik HIER.

terug
Nieuws